Napój dużej mądrości

Napój dodający mądrości

ID: 2199000

Chat code:

Kupione u wędrownego handlarza:

Nagrody z loterii fantowej (Cyrk wędrowny):

Może być użyte w zadaniu: