Bob Dalton's saddle

OK

ID: 2611000

Chat code:

Može se kupiti u trgovini:

Set: Bob Dalton's horse and saddle

Droppable from tombola:

Može se dobiti iz kovčega:

Game event: Dan Nezavisnosti 2014