Zadavatelé úkolů

Scott Williams' farm

Tento script můžeš použít k vycentrování mapy na zadavatele úkolu.