Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1 - Επίπεδο 120


Μπάρμαν Henry Walker Μπάρμαν Henry Walker
Εφιάλτες (ID: 2666)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

-

Λύση της αποστολής: Άρρωστη Ψυχή (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2667)

500

Waupee Waupee
Άρρωστη Ψυχή (ID: 2667)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Αποδοχή αποστολής: Εφιάλτες (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2666)

-

Show Employer Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

Ώρα server: 18:00 - 21:00

700

Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee
Πνευματικά θέματα (ID: 2668)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Άρρωστη Ψυχή (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2667)

Show Employer Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

700

Ιερός βράχος Ιερός βράχος
Η πρόκληση για συμφιλίωση (ID: 2669)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Πνευματικά θέματα (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2668)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

Πήγαινε Προσευχήσου: 3/3

Ύπνος: 1/1

700

Ιερός βράχος Ιερός βράχος
Νερό (ID: 2670)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Η πρόκληση για συμφιλίωση (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2669)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

δουλειά: Ράφτινγκ 5 ώρες

δουλειά: Ευθυγράμμιση ποταμού 8 ώρες

800

Ιερός βράχος Ιερός βράχος
Γη (ID: 2671)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Νερό (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2670)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

δουλειά: Φύτεμα δέντρων 6 ώρες

δουλειά: Μάζεμα πατάτας 7 ώρες

800

Ιερός βράχος Ιερός βράχος
Αέρας (ID: 2672)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Γη (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2671)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

δουλειά: Δαμασμός άγριων αλόγων 6 ώρες

δουλειά: Κατασκευή ανεμόμυλου 7 ώρες

800

Ιερός βράχος Ιερός βράχος
Φωτιά (ID: 2673)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Αέρας (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2672)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

δουλειά: Πυρόσβεση 12 ώρες

800

Ιερός βράχος Ιερός βράχος
Φαντάσματα και πνεύματα (ID: 2674)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Φωτιά (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2673)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

Πήγαινε Προσευχήσου: 5/5

600

Ιερός βράχος
Ιερός βράχος
Σκοτεινή πλευρά (ID: 2675)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Φαντάσματα και πνεύματα (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2674)

Η αποστολή δεν έχει επιλυθεί: Φωτεινή πλευρά (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2676)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

δουλειά: Αποικισμός Νέας Γης 10 ώρες

800

1000

Bojovník temnoty

Ιερός βράχος
Ιερός βράχος
Φωτεινή πλευρά (ID: 2676)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

Λύση της αποστολής: Φαντάσματα και πνεύματα (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2674)

Η αποστολή δεν έχει επιλυθεί: Σκοτεινή πλευρά (Ανανέωση πνεύματος, μέρος 1) (ID:2675)

Show Employer Μέρος: Ιερός βράχος

δουλειά: Εργασία ως Αξιωματικός Ειρήνης 10 ώρες

800

1000

Warrior of the Light

Waupee Waupee
Ανάγκη για ξεκούραση (ID: 2677)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 120

-

Ύπνος: 1/1

2000