Ένα Φορτίο από τη Γερμανία - Επίπεδο 45


Μπάρμαν Henry Walker Μπάρμαν Henry Walker
Η παραγγελία του Henry από την Γερμανία (ID: 3449)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: Αναμέτρηση (Διάσωση του σαλούν, μέρος 2) (ID:544)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

-

Show Employer Μέρος: Πόλη Crystal

200

Πόλη Crystal Πόλη Crystal
The crowd welcomes the ship (ID: 3450)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: Η παραγγελία του Henry από την Γερμανία (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3449)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

Show Employer Μέρος: Πόλη Crystal

500

1500

Πόλη Crystal Πόλη Crystal
Lunch with the Captain (ID: 3451)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: The crowd welcomes the ship (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3450)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

Show Employer Μέρος: Πόλη Crystal

500

200

Πόλη Crystal Πόλη Crystal
Time to go back to town (ID: 3452)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: Lunch with the Captain (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3451)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

Show Employer Μέρος: Πόλη Crystal

Λύση της αποστολής: The fisherman (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3453)

Λύση της αποστολής: A lunch break (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3454)

Διανυόμενη απόσταση: 7000/7000

δουλειά: Προστασία αποίκων 6 ώρες

400

Η κοίτη ποταμού Η κοίτη ποταμού
The fisherman (ID: 3453)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Αποδοχή αποστολής: Time to go back to town (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3452)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

Show Employer Μέρος: Η κοίτη ποταμού

Πυροβόλησε: Ληστής

1000

Η κοίτη ποταμού Η κοίτη ποταμού
A lunch break (ID: 3454)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: The fisherman (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3453)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

Show Employer Μέρος: Η κοίτη ποταμού

δουλειά: Ψάρεμα ποταμιού 3 ώρες

500

Μπάρμαν Henry Walker Μπάρμαν Henry Walker
A broken fence (ID: 3455)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: Time to go back to town (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3452)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

-

δουλειά: Πριόνισμα ξύλου 2 ώρες

δουλειά: Επισκευή φράκτη 3 ώρες

800

Waupee Waupee
Waupee's friend (ID: 3456)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: A broken fence (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3455)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

-

Show Employer Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

δουλειά: Καβούρδισμα καφέ 4 ώρες

600

Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee
Jane and David (ID: 3457)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: Waupee's friend (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3456)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

Show Employer Μέρος: Το Ινδιάνικο χωριό του Waupee

1000

Άλλες απαιτήσεις δουλειά αντικείμενο
-

Εμπόριο

Μπάρμαν Henry Walker Μπάρμαν Henry Walker
The start of the Oktoberfest (ID: 3458)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 45

Λύση της αποστολής: Jane and David (Ένα Φορτίο από τη Γερμανία) (ID:3457)

Ημερομηνία: από 17. Sep 2021, 12:00:00 μέχρι 14. Oct 2021, 12:00:00

- -