Τα Πνεύματα των Ζώων - Επίπεδο 97


Το Μονοπάτι της Αρκούδας (ID: 648)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

50

Λύση της αποστολής: O Παρουσιαστής (Το περιοδεύον τσίρκο) (ID:631)

- - -
Το Μονοπάτι της Αρκούδας (ID: 649)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το Μονοπάτι της Αρκούδας (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:648)

-
Το Μονοπάτι της Αρκούδας (ID: 650)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το Μονοπάτι της Αρκούδας (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:649)

-

δουλειά: Κυνήγι αρκούδας Grizzly 10 ώρες

3

6000

Το μονοπάτι του Πούμα (ID: 651)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

50

Λύση της αποστολής: O Παρουσιαστής (Το περιοδεύον τσίρκο) (ID:631)

- - -
Το μονοπάτι του Πούμα (ID: 652)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το μονοπάτι του Πούμα (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:651)

-
Το μονοπάτι του Πούμα (ID: 653)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το μονοπάτι του Πούμα (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:652)

-

δουλειά: Κυνήγι πούμα 10 ώρες

3

6000

Το μονοπάτι του Αετού (ID: 654)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

50

Λύση της αποστολής: O Παρουσιαστής (Το περιοδεύον τσίρκο) (ID:631)

- - -
Το μονοπάτι του Αετού (ID: 655)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το μονοπάτι του Αετού (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:654)

-
Το μονοπάτι του Αετού (ID: 656)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το μονοπάτι του Αετού (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:655)

-

δουλειά: Μάζεμα φτερών αετού 10 ώρες

3

6000

Το μονοπάτι του Φιδιού (ID: 657)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

50

Λύση της αποστολής: O Παρουσιαστής (Το περιοδεύον τσίρκο) (ID:631)

- - -
Το μονοπάτι του Φιδιού (ID: 658)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το μονοπάτι του Φιδιού (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:657)

-
Το μονοπάτι του Φιδιού (ID: 659)
Πρόσβαση Πρόσβαση Τέλος Ανταμοιβή

Επίπεδο: 97

Λύση της αποστολής: Το μονοπάτι του Φιδιού (Τα Πνεύματα των Ζώων) (ID:658)

-

δουλειά: Κυνήγι κροταλία 10 ώρες

3

6000