Czarny list

Ten czarny list wydaje się być wypełniony wieloma notatkami.