Čierna obálka

Čierna obálka, plná cenných papierov.